Podkarpacki Wypas II

Fundacja Horb  pierwszego sierpnia 2018 podpisała umowę z zarządem województwa Podkarpackiego na realizację  zadania publicznego „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność „Podkarpacki Naturalny Wypas II” Program wspiera  ekstensywny system utrzymania przeżuwaczy. Gospodarstwa […]

Więcej