Podkarpacki Wypas II

Fundacja Horb  pierwszego sierpnia 2018 podpisała umowę z zarządem województwa Podkarpackiego na realizację  zadania publicznego „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność „Podkarpacki Naturalny Wypas II” Program wspiera  ekstensywny system utrzymania przeżuwaczy. Gospodarstwa […]

Więcej

FUNDACJA HORB

Fundacja Horb dla Wspierania Bioróżnorodności w dalszej części zwana Fundacją ustanowiona została przez Dagmarę Chłopick. Działaniami zmierzającymi do realizacji celów Fundacji są w szczególności: Tworzenie i realizację własnych programów ochrony bioróżnorodności o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz opieka nad obszarami wartościowymi pod względem przyrodniczym, poprzez: wspieranie istniejącej formy ochrony, dążenie do objęcia ich ochroną prawną, wykup lub dzierżawę gruntów, odpowiednie zarządzanie […]

Więcej

HORB 1

Fundacja Horb dla Wspierania Bioróżnorodności w dalszej części zwana Fundacją ustanowiona została przez Dagmarę Chłopick. Działaniami zmierzającymi do realizacji celów Fundacji są w szczególności: Tworzenie i realizację własnych programów ochrony bioróżnorodności o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz opieka nad obszarami wartościowymi pod względem przyrodniczym, poprzez: wspieranie istniejącej formy ochrony, dążenie do objęcia ich ochroną prawną, wykup lub dzierżawę gruntów, odpowiednie zarządzanie […]

Więcej

HORB 2

Fundacja Horb dla Wspierania Bioróżnorodności w dalszej części zwana Fundacją ustanowiona została przez Dagmarę Chłopick. Działaniami zmierzającymi do realizacji celów Fundacji są w szczególności: Tworzenie i realizację własnych programów ochrony bioróżnorodności o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz opieka nad obszarami wartościowymi pod względem przyrodniczym, poprzez: wspieranie istniejącej formy ochrony, dążenie do objęcia ich ochroną prawną, wykup lub dzierżawę gruntów, odpowiednie zarządzanie […]

Więcej