Podkarpacki Wypas II

Fundacja Horb  pierwszego sierpnia 2018 podpisała umowę z zarządem województwa Podkarpackiego na realizację  zadania publicznego „Program aktywizacji gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo - pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność „Podkarpacki Naturalny Wypas II”

Program wspiera  ekstensywny system utrzymania przeżuwaczy. Gospodarstwa uczestniczące w programie otrzymają dopłatę w wysokości 128 złotych/ ha.

 

W dniu 19.08.2018 roku odbyło się pierwsze szkolenie uczestników programu Podkarpacki Naturalny Wypas II na temat globalnego spadku bioróżnorodności, rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i usługach ekosystemowych.

 

W dniu 13 09 2018 odbyło się spotkanie z dziećmi w szkole w Jaśliskach. Celem spotkania było przedstawienie najmłodszym kwestii związanych z ochroną środowiska. Budowanie empatii do przyrody i jej elementów poprzez  interaktywne zajęcia.

 

14 września 2018 realizacja zadania publicznego „Podkarpacki Naturalny Wypas II” został poddany kontroli ze strony Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podczas kontroli pracownicy urzędu przeprowadzili wizję lokalną wybranych pastwisk i ich obsady. Sprawdzili także umowy zawarte z rolnikami i dokumenty wypasanych zwierząt

 

 

W dniach 19 i 24 września w Krempnej odbyły się zajęcia edukacyjne z dziećmi.  Tematyka zajęć koncentrowała się na bioróżnorodności. W warsztatach zielarskich prowadzonych przez Joannę Wrzecionko dzieci  poznały znaczenie usług ekosystemowych i ich jakość skorelowaną z bioróżnorodnością. W zajęciach teatralnych prowadzonych przez Joannę Sarnecką dzieci uczyły się rozumieć i kontrolować emocje odczuwane z przyrodą.

Opublikowano w Projekty.

Dodaj komentarz